MOTO

Transaksi Mail Order/Telephone Order tanpa kehadiran kad atau pemegang kad.

Apabila pemegang kad tidak dapat hadir

Mempunyai transaksi pembelian yang telah dipersetujui oleh kedua pihak tetapi pelanggan anda tidak dapat berada bersama untuk meneruskan pembayaran secara fizikal? Gunakan MOTO untuk memproses pembayaran melalui telefon atau email.

Apa yang diperlukan hanyalah pengesahan pelanggan

Mudahkan pembayaran. Apabila peniaga telah mendapat pengesahan pelanggan, kami akan menghubungi pemegang kad untuk mengesahkan transaksi.

Lebih selamat dan diurus oleh pasukan yang boleh dipercayai

senangPay menyediakan gerbang pembayaran dengan keselamatan yang tinggi bagi platform pembayaran atas talian MOTO kami untuk menguruskan pembayaran tanpa kehadiran kad, termasuk panggilan pengesahan, proses pembayaran dan pembayaran balik

Hubungi kami!

Untuk sebarang pertanyaan, emailkan ke help@senangpay.my atau hubungi pasukan sokongan kami untuk bantuan.