Anda boleh membuka tiket yang menjelaskan sebab menagapa anda enggan menerima kad dari luar negara. Pasukan Pematuhan & Risiko akan mengkaji semula kes anda bergantung kepada risiko yang berkaitan dengan jenis perniagaan anda menggunakan pembayaran kad bukan-tempatan.