Anda boleh mencipta Payment Form untuk setiap produk anda dan menggabungkan sehingga 10 produk pada satu Collection Form.