Gunakan Universal Payment Form. Diingatkan bahawa anda hanya boleh menerima pembayaran FPX dengan cara ini.