Semak dispute itu dan jawab dengan penjelasan anda tentang apa yang berlaku. Balas dengan cepat dan sertakan cadangan bagaimana menyelesaikan pertikaian tersebut. Apabila pertikaian telah dibuka, anda dan pembeli anda mempunyai 3 hari untuk mencapai resolusi. Kami tidak memulakan atau mengendalikan caj balik – semak dengan pengeluar kad pembeli, justeru proses itu mengikuti dasar pengeluar kad. Kami juga tidak menghakimi kesahihan caj balik; itu adalah tanggungjawab pengeluar kad. Peranan kami adalah untuk mengumpulkan maklumat mengenai transaksi dan membantu anda bekerjasama dengan pihak pengeluar kad untuk menyelesaikan caj balik.