Pemberitahuan mengenai pertikaian
Kami akan memaklumkan anda melalui e-mel mengenai pertikaian itu, menyebutkan transaksi pembayaran dan alasan caj balik, jika disediakan oleh bank.
Semak caj balik
Sekiranya anda percaya pembelian pemegang kad adalah urus niaga yang sah, baca butiran pemberitahuan caj balik dan dapatkan dokumentasi sokongan yang memberikan pengesahan bahawa pembelian itu sah seperti yang telah dipersetujui sebelum penjualan.
– Untuk mewakili caj balik, semak caj balik dan jelaskan kepada kami rangkaian kejadian yang berlaku.
– Sekiranya barangan / perkhidmatan tidak atau gagal disediakan, semak isu ini dan beritahu kami jika pelanggan bersedia menerima barangan / perkhidmatan.
– Sekiranya barangan / perkhidmatan telah disediakan, bagikan bukti penghantaran, invois, apa-apa bukti lain yang sah bagi penghantaran produk / perkhidmatan. Dokumen yang diperlukan termasuk resit penghantaran pihak ketiga, nombor penjejakan, atau pengesahan tanda tangan untuk membuktikan penghantaran item.
– Sekiranya pembayaran dibuat berulang, bagikan bukti penghantaran, invois, apa-apa bukti lain yang sah bagi penghantaran produk / perkhidmatan barang yang dijual.
– Dalam mana-mana urus niaga langganan / berulang, bagikan kontrak yang ditandatangani atau bukti lain untuk menunjukkan bahawa perkhidmatan itu disediakan.
– Jika anda menjual produk digital, kami boleh meminta bukti bahawa pembeli memuat turun produk anda.
Sekiranya anda membayar balik kepada pemegang kad secara langsung melalui wang tunai, cek, pindahan bank, atau kaedah lain tanpa memaklumkan kepada senangPay, anda boleh kehilangan balik caj balik dan jumlah bayaran balik, jadi apa-apa keadaan pembayaran balik yang dilakukan secara langsung kepada pemegang kad harus diberitahu kepada senangPay dengan serta-merta.
Berkongsi dokumen
Kongsikan semua dokumen mengikut keperluan bank dengan kami. Kami akan mewakili pertikaian ini bagi pihak anda. Bank biasanya menyediakan tempoh masa selama 5 hari bekerja untuk mewakili caj balik. Kegagalan berbuat demikian dalam tempoh masa yang dinyatakan akan meningkatkan jumlah bayaran balik yang dikenakan oleh anda.