Tidak. Cuma satu akses login disediakan bagi setiap akaun.