Ya. Fungsi ini hanya terdapat pada pakej Advance dan Special sahaja.