Anda boleh mula menggunakan senangPay sebaik sahaja anda melengkapkan pendaftaran anda. Walau bagaimanapun sebelum akaun anda diluluskan, anda hanya boleh menggunakan ciri FPX. Untuk menerima pembayaran anda, anda perlu melengkapkan dokumen anda bagi pengesahan. Untuk mula menerima bayaran kad kredit / debit, anda perlu menunggu kelulusan bank. Lihat ringkasan di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.