Anda akan menerima komisen anda pada setiap hujung bulan, dikreditkan terus kedalam akaun bank anda.