Pembayaran wang settlement akan dilakukan dua kali seminggu, pada hari Rabu dan Jumaat. Sekiranya hari pembayaran jatuh pada hari Cuti Umum, wang anda akan dikreditkan kedalam akauan anda pada hari berkerja yang seterusnya. Berikut merupakan jadual pembayaran: