Kami mengecaj 2.5% (atau minimum RM0.65) bagi setiap transaksi kad kredit/debit yang berjaya, dan 1.5% (atau minimum RM1.00) bagi setiap transaski FPX yang berjaya.