Pergi ke Settings > Subscription, klik pada “Upgrade Subscription”. Pengiraan automatik akan dijalankan bagi amaun bayaran yang diperlukan untuk penaik-tarafan akaun. Anda perlu menyelesaiakan pembayaran. Setelah itu, kami akan menukarkan status akaun anda dari Basic ke Advance. Baca lanjut disini.