Payment Form membolehkan anda sebagai peniaga untuk menambah produk tertentu dan membolehkan anda memantau setiap transaksi produk secara berasingan. Borang ini membolehkan anda menetapkan harga tetap bagi setiap produk anda.