DSS PCI terpakai kepada semua entiti yang menyimpan, memproses, dan / atau menghantar data pemegang kad. Ia merangkumi komponen sistem teknikal dan operasi yang termasuk dalam atau berkaitan dengan data pemegang kad. Jika anda adalah seorang peniaga yang menerima atau memproses kad pembayaran, anda mesti mematuhi PCI DSS.

Kami mengekalkan langkah-langkah keselamatan teknikal, fizikal dan pentadbiran yang direka untuk memberikan perlindungan yang cukup untuk melindungi Data Peribadi anda dari kerugian, penyalahgunaan, akses tanpa kebenaran, penzahiran dan pengubahan. Langkah keselamatan kami termasuk firewall, penyulitan data, kawalan akses fizikal ke pusat data kami, dan kawalan kebenaran akses maklumat. Walaupun kami berdedikasi untuk mengamankan sistem dan perkhidmatan kami, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan privasi kata laluan dan maklumat pendaftaran Akaun / profil anda dan mengesahkan bahawa Data Peribadi yang kami simpan tentang anda adalah tepat dan terkini. Kami tidak bertanggungjawab untuk melindungi mana-mana Data Peribadi yang kami kongsi dengan pihak ketiga berdasarkan kebenaran sambungan akaun yang telah anda berikan.