Satu sesi Townhall dan Dialog Diantara YB Menteri dengan Syarikat-syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) mengenai TPPA akan diadakan pada 8 Januari 2016 bertempat di Menara MITI. Sessi ini dibawakan oleh MATRADE dan Menteri MITI sendiri akan turun padang buat kerja. Jika anda ada kemusykilan tentang TPPA sama ada ia adalah ancaman atau peluang kepada kita para peniaga SME, inilah masanya untuk mengetahui dengan lebih lanjut dari mulut menteri sendiri.

unnamed